Nee, je kunt zonnepanelen zonder vergunning plaatsen. Een uitzondering hierop vormen monumenten en woningen binnen een beschermd dorps/stadsgezicht.